Fem frågor till Maria

29.05.2017 kl. 16:14
Fem frågor till Maria Timoshenko som lett damkören QuinnTon i tre år. I höst lämnar hon över stafettpinnen till Linda Rönnholm.

Fem frågor till Maria Timoshenko som lett damkören QuinnTon i tre år. I höst lämnar hon över stafettpinnen till Linda Rönnholm.

 

1) Vad har varit bra under de här tre åren?

– Jag är nöjd med repertoaren och vårt sätt att genomföra den. Kören består av damer i olika ålder, med olika bakgrund och syn på körkonst, men vi strävar efter att arbeta så att alla kan uppträda och trivas tillsammans.

 

2) QuinnTon är den första damkören du varit dirigent för – är det annorlunda att leda en damkör i jämförelse med en manskör eller en blandad kör?

– Den största skillnaden mellan en damkör och en blandad kör ligger i klangen och den vokala kapaciteten, i rösternas omfång.

– Det är utmanande att hitta en bra repertoar eftersom det tyvärr inte finns lika många körverk skrivna speciellt för damkör. Ofta hittar man arrangemang som är en sämre version av originalet.

 

3) Hur ser du på QuinnTon i dag?

– Kören mår bra. Sångarna uppmuntrar varandra, vågar bjuda på sig själva och ställer gärna upp på nya utmaningar. Var och en tar ansvar för sin stämma. Det märks att koristerna har en stor passion för musik.

 

4) Har du något budskap som du vill ge din efterträdare och/eller sångarna?

– Bevara körens egna traditioner, klang och ambitioner. Låt inte enkla lösningar och lätta sånger ta över. En djupare repertoar ger mer – åt alla. Ge inte upp när de första utmaningarna dyker upp. Inom QuinnTon finns en stor kapacitet och vilja att sjunga bra.

 

5) Vad ska du ägna dig efter det här?

– Jag har startat ett nytt projekt i livet och gett mig in den akademiska världen. Jag ska forska i körledning med sikte på att småningom doktorera vid Åbo Akademi. Forskningen kombinerar jag med arbetet som universitetslärare i musikens didaktik och pianospel. 

– Jag fortsätter att leda studentkören Pedavoces. Det hör till mina arbetsuppgifter och kommer också att ingå i forskningsprocessen.

 

Lisbeth Rosenback