Info sida

Här kommer intern information till körens medlemmar.

Denna sida uppdateras ofta med information vi får av dirigenten, ordförande etc. på övningar.