Några frågor till Maria Timoshenko

som lett damkören QuinnTon i tre år. I höst lämnar hon över stafettpinnen till Linda Rönnholm

 

1) Om du blickar tillbaks på din tid som dirigent för QuinnTon – hur skulle du beskriva den?

 

– Det har varit givande år då vi byggt upp nya arbetsrelationer och -sätt. I början fick vi sätta en del tid på att lära känna varandras uppfattning om körsång över huvud taget. Det var också utmanande att hitta en lämplig repertoar och skapa en homogen klang. När de här bitarna föll på plats kändes det tryggt för alla. Kören fick ny fart.

 

2) Känns det som om något blev ogjort under de här tre åren? Vad är du särskilt nöjd med?

 

– Vi har gjort det mesta som borde göras. Övningstiden är så pass kort varje vecka att man aldrig kan hinna med riktigt allt. Vi kunde till exempel ha jobbat mer på till körkoreografi till en del sånger – dock utan att låta koreografin dominera. Våra senaste uppträdanden har ändå visat att kören behärskar rörelse och rytmer.

– Jag är nöjd med repertoaren och vårt sätt att genomföra den. Kören består av damer i olika ålder, med olika bakgrund och syn på körkonst, men vi strävar efter att arbeta så att alla kan uppträda och trivs tillsammans.

 

3) QuinnTon är den första damkören du varit dirigent för – är det annorlunda att leda en damkör i jämförelse med en manskör eller en blandad kör?

 

– Den största skillnaden mellan en damkör och en blandad kör ligger i klangen och den vokala kapaciteten, i rösternas omfång.

– Det är utmanande att hitta en bra repertoar eftersom det tyvärr inte finns lika många körverk skrivna speciellt för damkör. Ofta hittar man arrangemang som är en sämre version av originalet.

– Dessutom har jag insett att det kräver lite mer tålamod och diplomati att leda en damkör. :)

 

4) Hur ser du på QuinnTon i dag?

 

– Kören mår bra. Sångarna uppmuntrar varandra, vågar bjuda på sig själva och ställer gärna upp på nya utmaningar. Var och en tar ansvar för sin stämma. Det märks att koristerna har en stor passion för musik.

 

5) Har du något budskap som du vill ge din efterträdare och/eller sångarna?

 

– Bevara körens egna traditioner, klang och ambitioner. Låt inte enkla lösningar och lätta sånger ta över. En djupare repertoar ger mer – åt alla. Ge inte upp när de första utmaningarna dyker upp. Inom QuinnTon finns en stor kapacitet och vilja att sjunga bra.

– Tänk på helheten och på sångens budskap, leverera kvalitet. Sjung från hjärtat!

 

6) Vad ska du ägna dig efter det här?

 

– Jag har startat ett nytt projekt i livet och gett mig in den akademiska världen. Jag ska forska i körledning med sikte på att småningom doktorera vid Åbo Akademi. Forskningen kombinerar jag med arbetet som universitetslärare i musikens didaktik och pianospel. 

– Jag fortsätter att leda studentkören Pedavoces. Det hör till mina arbetsuppgifter och kommer också att ingå i forskningsprocessen.

 

7) Tror du att du kommer att återvända till körledarskapet?

 

– Självklart. Jag trivs med att arbeta med körer. Det känns som om jag är född att leda en kör eller två. Jag vet att jag har förmågan att återskapa musiken från notblad. Det är en egenskap jag vill fortsätta utveckla.

Lisbeth Rosenback
--