Under perioden 2019- är körens styrelse:


Heli Pakkanen (ordförande) Du når kören också via heli.pakkanen(at)gmail.com

Lilian Grönlund (viceordförande)

Carola Sundqvist (sekreterare)

Susanne Ödahl-Häggman (kassör)

Monika Brink-Bos (styrelsemedlem)

Lena Broman (styrelsemedlem)

Marika Prost(styrelsemedlem)